สมัครสมาชิกบุคคลธรรมดา


รหัสลูกค้า (สำหรับลูกค้าปัจจุบัน)

ชื่อ

นามสกุล

อีเมล์

รหัสไปรษณีย์

เบอร์มือถือ

เบอร์โทรศัพท์

จังหวัด

เลขประจำตัวบัตรประชาชน (13 หลัก)


1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน