การจัดส่งสินค้า

ลูกค้าปกติ

กรุงเทพฯและปริมณฑล

  • เมื่อยอดสั่งซื้อเท่ากับ 500 บาทหรือมากกว่า: ส่งฟรี
  • เมื่อยอดสั่งซื้อน้อยกว่า 500 บาท: ค่าจัดส่ง 50 บาท

ต่างจังหวัด

  • ค่าจัดส่ง 50 บาท

 

ลูกค้าขายส่ง

กรุงเทพฯและปริมณฑล

  • เมื่อยอดสั่งซื้อเท่ากับ 500 บาทหรือมากกว่า: ส่งฟรี
  • เมื่อยอดสั่งซื้อน้อยกว่า 500 บาท: ค่าจัดส่ง 50 บาท

ต่างจังหวัด

  • ใช้บริการผู้จัดส่งของลูกค้า (ระบุเมื่อสั่งซื้อ)