การชำระเงิน

ลูกค้าปกติ

  • โอนเงินเข้าบัญชี

 

ลูกค้าขายส่ง

  • โอนเงินเข้าบัญชี
  • เช็ค
  • เครดิต