ดูสินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่สินค้า

ตัวอย่างสินค้า

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 2339S (6 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2339S ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 6 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 1126 S รุ่นตัดตรง (4 มม.)

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 1824S

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 1824S ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 2331 C (2×15 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2331C ทำลายแบบตัดละเอียด ขนาด 2x15 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 6340 C (6×50 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดใหญ่ EBA 6340C ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียดขนาด 6x60 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 1824 C รุ่นตัดละเอียด (4x40 มม.)

แท่นตัดกระดาษ

แท่นตัดกระดาษ EBA 1030 (A4)

แท่นตัดกระดาษระบบRotaryแท้ จากประเทศเยอรมัน EBA 1030 ใช้ตัดกระดาษ A4 (21x29.7 ซม.)

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 5141 S (6 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดใหญ่ EBA 5141S ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 6 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 2326 S (4 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2326S ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 2331 S (4 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2331S ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 4 มม.