ดูสินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่สินค้า

ตัวอย่างสินค้า

เครื่องทำลายเอกสาร HIC รุ่น PS-22C ตัดเป็นท่อน (Cross cut) 4*40 มม.

แท่นตัดกระดาษ

แท่นตัดกระดาษ HIC 4305 Manual

แท่นตัดกระดาษ HIC 4305 Manual ขนาด A3

เครื่องตอกบัตร

นาฬิกาตอกบัตร HIC HTR-3200

นาฬิกาตอกบัตรพนักงานเข้า-ออก HIC HTR-3200

เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก HIC HEPB-240 ขนาด F4 24 รู

เครื่องทำลายเอกสาร HIC รุ่น PS-23C ตัดเป็นท่อน (Cross cut) 4*40 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร HIC รุ่น PS-22CC ตัดละเอียด (Micro cut) 2*8 มม.

เครื่องเคลือบบัตร

เครื่องเคลือบบัตร HIC TCC-4000 A3

เครื่องเคลือบบัตรพลาสติก HIC TCC-4000 สำหรับเอกสารขนาด A3

เครื่องเจาะและเข้าเล่ม

เครื่องเจาะและเข้าเล่ม HIC รุ่น HPB-210

เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก HIC HPB-210 ขนาด A4 21 รู

เครื่องเจาะและเข้าเล่ม

เครื่องเจาะและเข้าเล่ม HIC HPB-190

เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก HIC HPB-190 ขนาด A4 21 รู

เครื่องตอกบัตร

นาฬิกาตอกบัตร HIC HTR-4200

นาฬิกาตอกบัตรพนักงานเข้า-ออก HIC HTR-4200