ดูสินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่สินค้า

ตัวอย่างสินค้า

เครื่องเจาะและเข้าเล่ม

เครื่องเจาะและเข้าเล่ม HIC รุ่น HPB-240

เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก HIC HPB-240 ขนาด F4 24 รู

แท่นตัดกระดาษ

แท่นตัดกระดาษ HIC 4305 Manual

แท่นตัดกระดาษ HIC 4305 Manual ขนาด A3

เครื่องเคลือบบัตร

เครื่องเคลือบบัตร HIC HI-21 (A4)

เครื่องเคลือบบัตรพลาสติก HIC HI-21 สำหรับเอกสารขนาด A4

เครื่องทำลายเอกสาร HIC รุ่น PS-22S ตัดตรง (Strip cut) กว้าง 4 มม.

ผ้าหมึก"HIC" สำหรับรุ่น 2000/4000

เครื่องเคลือบบัตร

เครื่องเคลือบบัตร HIC รุ่น ECO/A3

เครื่องเคลือบบัตรพลาสติก HIC ECO/A3 สำหรับเอกสารขนาด A3

เครื่องเคลือบบัตร

เครื่องเคลือบบัตร HIC รุ่น ECO/A4

เครื่องเคลือบบัตรพลาสติก HIC ECO/A4 สำหรับเอกสารขนาด A4

เครื่องตอกบัตร

นาฬิกาตอกบัตร HIC HTR-3200

นาฬิกาตอกบัตรพนักงานเข้า-ออก HIC HTR-3200

เครื่องทำลายเอกสาร HIC รุ่น PS-23C ตัดเป็นท่อน (Cross cut) 4*40 มม.

เครื่องเจาะและเข้าเล่ม

เครื่องเจาะและเข้าเล่ม HIC HPB-190

เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก HIC HPB-190 ขนาด A4 21 รู