ดูสินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่สินค้า

ตัวอย่างสินค้า

เครื่องเคลือบบัตร

เครื่องเคลือบบัตร HIC รุ่น TCC-6000

เครื่องเคลือบบัตรพลาสติก HIC TCC-6000 สำหรับเอกสารขนาด A3

เครื่องเคลือบบัตร

เครื่องเคลือบบัตร HIC HI-23 (A3)

เครื่องเคลือบบัตรพลาสติก HIC HI-23 สำหรับเอกสารขนาด A3

เครื่องทำลายเอกสาร HIC รุ่น PS-23S ตัดตรง (Strip cut) กว้าง 4 มม.

เครื่องเจาะและเข้าเล่ม

เครื่องเจาะและเข้าเล่ม HIC รุ่น HPB-240

เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก HIC HPB-240 ขนาด F4 24 รู

แท่นตัดกระดาษ

แท่นตัดกระดาษ HIC 4305 Manual

แท่นตัดกระดาษ HIC 4305 Manual ขนาด A3

เครื่องเจาะและเข้าเล่ม

เครื่องเจาะและเข้าเล่ม HIC HPB-190

เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก HIC HPB-190 ขนาด A4 21 รู

เครื่องตอกบัตร

นาฬิกาตอกบัตร HIC HTR-3200

นาฬิกาตอกบัตรพนักงานเข้า-ออก HIC HTR-3200

เครื่องเคลือบบัตร

เครื่องเคลือบบัตร HIC รุ่น ECO/A3

เครื่องเคลือบบัตรพลาสติก HIC ECO/A3 สำหรับเอกสารขนาด A3

เครื่องเจาะและเข้าเล่ม

เครื่องเจาะและเข้าเล่ม HIC รุ่น HPB-210

เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก HIC HPB-210 ขนาด A4 21 รู

เครื่องตอกบัตร

นาฬิกาตอกบัตร HIC HTR-4200

นาฬิกาตอกบัตรพนักงานเข้า-ออก HIC HTR-4200