ดูสินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่สินค้า

ตัวอย่างสินค้า

เครื่องเคลือบบัตร

เครื่องเคลือบบัตร HIC HI-21 (A4)

เครื่องเคลือบบัตรพลาสติก HIC HI-21 สำหรับเอกสารขนาด A4

เครื่องทำลายเอกสาร HIC รุ่น PS-23S ตัดตรง (Strip cut) กว้าง 4 มม.

เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก HIC HEPB-240 ขนาด F4 24 รู

เครื่องตอกบัตร

นาฬิกาตอกบัตร HIC HTR-4200

นาฬิกาตอกบัตรพนักงานเข้า-ออก HIC HTR-4200

เครื่องทำลายเอกสาร HIC รุ่น PS-22S ตัดตรง (Strip cut) กว้าง 4 มม.

เครื่องเคลือบบัตร

เครื่องเคลือบบัตร HIC TCC-4000 A3

เครื่องเคลือบบัตรพลาสติก HIC TCC-4000 สำหรับเอกสารขนาด A3

เครื่องเจาะและเข้าเล่ม

เครื่องเจาะและเข้าเล่ม HIC HPB-190

เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก HIC HPB-190 ขนาด A4 21 รู

เครื่องเคลือบบัตร

เครื่องเคลือบบัตร HIC รุ่น ECO/A3

เครื่องเคลือบบัตรพลาสติก HIC ECO/A3 สำหรับเอกสารขนาด A3

เครื่องเจาะและเข้าเล่ม

เครื่องเจาะและเข้าเล่ม HIC รุ่น HPB-240

เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก HIC HPB-240 ขนาด F4 24 รู

เครื่องเคลือบบัตร

เครื่องเคลือบบัตร HIC HI-23 (A3)

เครื่องเคลือบบัตรพลาสติก HIC HI-23 สำหรับเอกสารขนาด A3