การพนันเป็นกิจกรรมที่มีความนิยมในหลายประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อด้านสังคมและเศรษฐกิจไม่น้อย ไม่เพียงแต่ผู้เล่นเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังมีผลกระทบต่อคนในสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว การศึกษาผลกระทบของการพนันสามารถช่วยให้นักวิจัยและนโยบายสามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทางสุขภาพและสังคมได้ แต่การวิจัยผลกระทบของการพนันยังไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีการศึกษาทฤษฎีและวิธีการวิจัยที่เหมาะสม

การพนันเป็นสิ่งที่เข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง การพนันทางสังคมเช่นการเล่นกอล์ฟหรือเล่นสนุกเกอร์กับเพื่อน มีความนิยมอย่างมากในประเทศไทย นอกจากนี้ การพนันออนไลน์ก็เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน การพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่มีความยืดหยุ่นและมีความสะดวกสบาย แต่ก็มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเช่นกัน

ตัวอย่างของผลกระทบของการพนันคือ การเสียเงินที่มีอยู่และการเกิดภาระหนี้สิน การพนันอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนฝูง และส่งผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว การพนันอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายของผู้เล่น นอกจากนี้ การพนันอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วย

การพนันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง การเสียเงินที่มีอยู่และการเกิดภาระหนี้สินอาจส่งผลต่อชีวิตของผู้เล่นและคนในสังคมรอบตัว การพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่มีความยืดหยุ่นและสะดวกสบาย แต่ก็ต้องระมัดระวังเช่นกัน การพนันออนไลน์อาจส่งผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ดังนั้น การพนันควรเป็นเรื่องที่มีการควบคุมและการดูแลอย่างเข้มงวด โดยควรมีการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาจากการพนันและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพนันให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง