แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

ที่ถอนลวด

ที่ถอนลวด SANKO 1029B

ที่ถอนลวดเย็บ SANKO 1029B ใช้ถอนลวดเย็บเบอร์ 10, 24/6(3), 26/6(35), B8

ลวดเย็บกระดาษคุณภาพดี AROMA เบอร์ 10 เย็บกระดาษ ได้หนาถึง 18 แผ่น (70 แกรม)

ลวดเย็บกระดาษคุณภาพดี AROMA เบอร์ 35 (26/6) เย็บกระดาษ ได้หนาถึง 25 แผ่น (70 แกรม)

ลวดเย็บกระดาษคุณภาพดี AROMA เบอร์ 3 (24/6) เย็บกระดาษ ได้หนาถึง 25 แผ่น (70 แกรม)

ลวดเย็บกระดาษคุณภาพดี AROMA เบอร์ B8 เย็บกระดาษ ได้หนาถึง 25 แผ่น (70 แกรม)

มีดคัตเตอร์

มีดคัตเตอร์ AROMA SILVER-21

มีดคัตเตอร์สแตนเลสหุ้มโลหะ Alloy AROMA SILVER-21 ใช้ใบมีดขนาดเล็ก

มีดคัตเตอร์

มีดคัตเตอร์ AROMA CLASSIC-B

มีดคัตเตอร์สแตนเลสหุ้มพลาสติก AROMA CLASSIC-B ใช้ใบมีดขนาดเล็ก มีช่องเก็บใบมีดสำรองในตัว

กรรไกรสแตนเลสคุณดี AROMA 514 ขนาด 5-1/4 นิ้ว

กรรไกรสแตนเลสคุณดี AROMA 634 ขนาด 6-3/4 นิ้ว

ที่ถอนลวด

ที่ถอนลวด SANKO 1029A

ที่ถอนลวดเย็บ SANKO 1029A ใช้ถอนลวดเย็บเบอร์ 10, 24/6(3), 26/6(35), B8

เครื่องเจาะ 1 รู SANKO 1099 เจาะกระดาษหนา 12 แผ่น (70 แกรม)