PK12

Showing 1–16 of 102 results

คีมถอนลวดเย็บกระดาษ SANKO 1039A สำหรับถอนลวด : เบอร์ 10, 3(24/6), 35(26/6), B8

กาวแท่ง

กาวแท่ง AMOS 35 g

กาวแท่งเนื้อสีขาว ปลอดสารพิษ AMOS ขนาด 35 กรัม

กาวแท่งรูปสัตว์เนื้อสีขาว AMOS GSW35AR ปลอดสารพิษ ขนาด 35 กรัม

คีมถอนลวดเย็บกระดาษ AROMA 5804 ใช้ถอนลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10, 3(24/6), 35(26/6), B8

คีมถอนลวดเย็บกระดาษ AROMA 6808 ใช้ถอนลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10, 3(24/6), 35(26/6), B8

เหล็บเสียบบิลและเอกสาร แบบหยัก AROMA 6346

มีดคัตเตอร์

มีดคัตเตอร์ AROMA SILVER-11

แผงมีดคัตเตอร์สแตนเลส AROMA SILVER-11 ใช้ใบมีดขนาดเล็ก

มีดคัตเตอร์

มีดคัตเตอร์ AROMA SILVER-51

มีดคัตเตอร์สแตนเลส AROMA SILVER-51 ใช้ใบมีดขนาดใหญ่

มีดคัตเตอร์

มีดคัตเตอร์ AROMA BLACKEN-9

มีดคัตเตอร์เหล็กเคลือบสีดำ AROMA BLACKEN-9 ใช้ใบมีดขนาดเล็ก

มีดคัตเตอร์

มีดคัตเตอร์ AROMA PRO-ECO

มีดคัตเตอร์สแตนเลสหุ้มพลาสติก AROMA PRO-ECO ใช้ใบมีดขนาดใหญ่

มีดคัตเตอร์

มีดคัตเตอร์ AROMA DC-85

มีดคัตเตอร์สแตนเลสหุ้มพลาสติก AROMA DC-85 ใช้ใบมีดขนาดใหญ่ มีช่องเก็บใบมีสำรองในตัว

แผ่นยางพีวีซีรองตัดเกรด A AROMA 25204 ขนาด 220x300 มม. (A4)

แผ่นยางพีวีซีรองตัดเกรด A AROMA 25203 ขนาด 300x450 มม. (A3)

แผ่นยางพีวีซีรองตัดเกรด A AROMA 25202 ขนาด 450x600 มม. (A2)

แผ่นยางพีวีซีรองตัดเกรด A AROMA 25201 ขนาด 600x900 มม. (A1)

กรรไกรสแตนเลสคุณดี AROMA 712 ขนาด 7-1/2 นิ้ว