แฟ้มคลิปสปริง COMIX A20 A4 สีน้ำเงิน

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
CM0215-0003-0010-40
หน่วยบาร์โค้ด: PC