แผ่นใสสำหรับเครื่องพิมพ์ INK-JET VICTOR (1×50)

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
VT1108-0005-001-10
หน่วยบาร์โค้ด: PC