เครื่องปั้มอักษร MOTEX E-202

เครื่องปั้มอักษรนูนลงบนเทป MOTEX E-202

การบรรจุสินค้า

กล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
11040
หน่วยบาร์โค้ด: PC