พลาสติก SANKO 30.6×42.6 ซม. (A3) หนา 125 MC.

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
SK1109-0019-001-5
หน่วยบาร์โค้ด: PC