พลาสติก SANKO 21.9×36.6 ซม. (F4) หนา 125 MC.

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
SK1109-0023-001-10
หน่วยบาร์โค้ด: PC