พลาสติก SANKO 21.6×30.6 ซม. (A4) หนา 100 MC.

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
SK1109-0020-001-10
หน่วยบาร์โค้ด: PC