ดินสอกด TOMBOW MONOg DPA136D ส้ม พาสเทล

ดินสอกดระบบเขย่า 0.5 TOMBOW MONOgraph DPA136D ส้ม พาสเทล

เพิ่มเพื่อนShopeeLazada

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
TB0404-0003-34550200
หน่วยบาร์โค้ด: PC