ซองแถบขาว COMIX 30 รู EH302A (1X20) (ซองแดง)

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
CM0207-0001-0010-100
หน่วยบาร์โค้ด: PC