กระดูกงูมีสเกล INCA 50 ซม.

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
IC0999-0016-0012-120
หน่วยบาร์โค้ด: PC