แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์

สเกลสามเหลี่ยม INCA 30 ซม ต่ำ

สเกลสามเหลี่ยม INCA 30 ซม กลาง

สเกลสามเหลี่ยม INCA 30 ซม สูง

ไม้สเกลสามเหลี่ยม INCA II 30 ซม ต่ำ

ไม้สเกลสามเหลี่ยม INCA II 30 ซม กลาง

ไม้สเกล TECNOSTYL สเกลสูง 91/A (1:500, 1:1000, 1:1250, 1:1500, 1:2000, 1:2500)

ไม้สเกลสามเหลี่ยมอลูมิเนียม TECNOSTYL สเกลสูง TS 98/A (1:500, 1:1000, 1:1250, 1:1500, 1:2000, 1:2500)

ไม้สเกลสามเหลี่ยมอลูมิเนียม TECNOSTYL สเกลกลาง TS 98/C (1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500)

สเกลสามเหลี่ยม INCA 15 ซม