เครื่องเจาะ

Showing 1–16 of 27 results

เครื่องเจาะ 2 รู SANKO 709 เจาะกระดาษหนา 8 แผ่น (70 แกรม)

เครื่องเจาะ

เครื่องเจาะรู SPC DUO-35

เครื่องเจาะ 2 รูและเข้าเล่มใส่ตาไก่ SPC DUO-35 เครื่องเ [...]

เครื่องเจาะไฟฟ้า 1 รู SPC FPK-III 60 มม. ตัวเครื่องผลิต [...]

เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ขนาดเล็ก AROMA 480 เจาะกระดาษได้หนา 15 แผ่น (80 แกรม)

แผงเครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ขนาดเล็ก AROMA 480 เจาะกระดาษได้หนา 15 แผ่น (80 แกรม)

เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ขนาดกลาง AROMA 540 เจาะกระดาษได้หนา 25 แผ่น (80 แกรม)

เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ขนาดกลาง AROMA 600 เจาะกระดาษได้หนา 18-22 แผ่น (80 แกรม)

เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ขนาดกลางAROMA 700 เจาะกระดาษได้หนา 36 แผ่น (80 แกรม

เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ขนาดกลาง AROMA DP800 เจาะกระดาษได้หนา 65 แผ่น (80 แกรม)

เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ขนาดใหญ่ (แขนยาวเบาแรง) AROMA 1620 เจาะกระดาษได้หนา 160 แผ่น (55 แกรม)

เครื่องเจาะ

อะไหล่ใบมีด AROMA KGP-16

อะไหล่ใบมีดเครื่องเจาะกระดาษ AROMA KGP-16 ใช้สำหรับเครื่องเจาะกระดาษ รุ่น 1620 (แขนยาว)

เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ขนาดใหญ่ AROMA AHP-215 ( รุ่นพิเศษเบาแรงถึง 40 % ) เจาะกระดาษได้หนา 150 แผ่น (80 แกรม)

เครื่องเจาะกระดาษ 3 รู ขนาดใหญ่ AROMA AHP-310 (รุ่นพิเศษเบาแรงถึง 40 % ) เจาะกระดาษได้หนา 100 แผ่น (80 แกรม)

เครื่องเจาะกระดาษ 4 รู ขนาดใหญ่ AROMA AHP-415 ( รุ่นพิเศษเบาแรงถึง 40 % ) เจาะกระดาษได้หนา 150 แผ่น (80 แกรม)

แผงชุดอะไหล่บอร์ดพลาสติกรองเจาะ AROMA SD-15 (1x10) สำหรับเครื่องเจาะกระดาษ AHP-215, AHP310, AHP415

แผงชุดอะไหล่ใบเจาะ+บอร์ดพลาสติกรองเจาะ AROMA SDB-10 สำหรับใช้กับเครื่องเจาะกระดาษ AHP310