เครื่องยิงบอร์ด

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

เครื่องยิงบอร์ด

เครื่องยิงบอร์ด AROMA TS-8H

เครื่องยิงลวดเย็บ AROMA TS-8H ใช้กับลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/6 - 23/10, T-8, T-10

เครื่องยิงบอร์ด

เครื่องยิงบอร์ด AROMA TS-13H

เครื่องยิงลวดเย็บ AROMA TS-13H ใช้กับลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/6 - 23/13, T-8 - T-13