ดูสินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่สินค้า

ตัวอย่างสินค้า

เครื่องเจาะกระดาษ 4 รู ขนาดใหญ่ AROMA AHP-415 ( รุ่นพิเศษเบาแรงถึง 40 % ) เจาะกระดาษได้หนา 150 แผ่น (70 แกรม)

มีดคัตเตอร์

มีดคัตเตอร์ AROMA SILVER-51

มีดคัตเตอร์สแตนเลส AROMA SILVER-51 ใช้ใบมีดขนาดใหญ่

ลวดเย็บกระดาษคุณภาพดี AROMA เบอร์ 23/20 เย็บกระดาษ ได้หนาถึง 180 แผ่น (70 แกรม)

แท่นตัดกระดาษขนาด 15x12 นิ้ว ฐานโลหะ AROMA M1512A ใช้ตัดกระดาษ B4 (25x35.3 ซม.)

แผงเครื่องเย็บกระดาษขนาดเล็ก AROMA 10/Y2 ใช้ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10

เครื่องเย็บ

เครื่องเย็บ AROMA ICON

เครื่องเย็บกระดาษขนาดเล็ก AROMA ICON ใช้ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10

มีดคัตเตอร์

มีดคัตเตอร์ AROMA SILVER-21

มีดคัตเตอร์สแตนเลสหุ้มโลหะ Alloy AROMA SILVER-21 ใช้ใบมีดขนาดเล็ก

ลวดเย็บกระดาษคุณภาพดี AROMA เบอร์ 23/10 เย็บกระดาษ ได้หนาถึง 70 แผ่น (70 แกรม)

เครื่องเย็บ

เครื่องเย็บ AROMA HD-10 NR

เครื่องเย็บกระดาษขนาดเล็ก AROMA HD-10NR ใช้ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10

เครื่องเหลาดินสอ

กบเหลาดินสอไฟฟ้า AROMA V10

เครื่องเหลาดินสอไฟฟ้าขนาดใหญ่ AROMA V10 ใช้ไฟ 220V