ไส้ยางลบTOMBOW MONO #ER-SAT AIR touch(1×2)

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
TB0501-0021-0010100400
หน่วยบาร์โค้ด: PC