ไส้ปากกายางลบTOMBOW #ER-KUS(1X2)

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
TB0501-0019-005100400
หน่วยบาร์โค้ด: PC