เครื่องเหลาดินสอ SANKO S-5

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
SK0403-0001-006-36
หน่วยบาร์โค้ด: PC

เพิ่มเพื่อน