เครื่องเหลาดินสอไฟฟ้าขนาดใหญ่ AROMA V10 ใช้ไฟ 220V

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
AR0499-0014-00--12
หน่วยบาร์โค้ด: PC