เครื่องเจาะเข้าเล่มไฟฟ้า LAMIREL E21

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
ST1101-0001-001-1
หน่วยบาร์โค้ด: PC