เครื่องเคลือบบัตรพลาสติก HIC HI-23 สำหรับเอกสารขนาด A3

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
HI1104-0007-001-6
หน่วยบาร์โค้ด: PC