อินเด็กซ์สติ๊กเกอร์ LATECH C-103 สีม่วง ขนาด 23×29 มม.

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
LA0706-0001-1330--
หน่วยบาร์โค้ด: PC