อะไหล่ใบมีดเครื่องเหลาดินสอ AROMA รุ่น (6772) (ขนาดใบมีดรวมเฟืองสูง 3.2 ซม) สำหรับรุ่น 5A

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
AR0499-0004-00---
หน่วยบาร์โค้ด: PC