ยางลบดินสอ TOMBOW #PE-09A

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
TB0501-0034-0010-200
หน่วยบาร์โค้ด: PC