ยางลบดินสอ TOMBOW #PE-07A

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
TB0501-0033-0010-300
หน่วยบาร์โค้ด: PC