ยางลบดินสอ TOMBOW MONO SMART #JCB-115

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
TB0501-0025-005-600
หน่วยบาร์โค้ด: PC