ยางลบดินสอ TOMBOW MONO one #EH-SDC(dust CATCH)

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
TB0501-0007-00101001000
หน่วยบาร์โค้ด: PC