พลาสติก SANKO 26.5×37 ซม. (B4) หนา 125 MC.

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
SK1109-0022-001-5
หน่วยบาร์โค้ด: PC