ป้ายตั้งโต๊ะ 2 หน้า ขนาด 15 นิ้ว

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
SK0899-0002-005-50
หน่วยบาร์โค้ด: PC