ปากกายางลบ TOMBOW #EH-KE 80

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
TB0501-0003-1610100500
หน่วยบาร์โค้ด: PC