ดินสอกด 0.5 TOMBOW MONOgraph DPA138B สีน้ำเงินใส

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
TB0404-0003-39550200
หน่วยบาร์โค้ด: PC

เพิ่มเพื่อน