กาวแท่งเนื้อสีขาว ปลอดสารพิษ AMOS ขนาด 22 กรัม

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
AO0704-0003-0020-480
หน่วยบาร์โค้ด: PC

เพิ่มเพื่อน