กระดูกงูมีสเกล INCA 40 ซม.

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
IC0999-0025-00---
หน่วยบาร์โค้ด: PC