กระดาษโน้ตกาวในตัว รุ่นสลับสี 4 สี Alternate Notes STICKN #21822 (1×5) ขนาด 3×3 นิ้ว (แพ็ค 5 เล่ม) สีนีออน

ราคาไม่รวม VAT

การบรรจุสินค้า

รหัสสินค้ากล่อง (ชิ้น)ลังใน (ชิ้น)ลังนอก (ชิ้น)
HO0312-0004-00---
หน่วยบาร์โค้ด: PC