แท่นตัดกระดาษ

Showing 1–16 of 19 results

แท่นตัดกระดาษ

แท่นตัดกระดาษ EBA 1030 (A4)

แท่นตัดกระดาษระบบRotaryแท้ จากประเทศเยอรมัน EBA 1030 ใช้ตัดกระดาษ A4 (21x29.7 ซม.)

แท่นตัดกระดาษ

แท่นตัดกระดาษ OSHIMA ZAC A4

แท่นตัดกระดาษระบบRotary จากประเทศญี่ปุ่น OSHIMA ZAC A4 ใช้ตัดกระดาษ A4 (21x29.7 ซม.)

แท่นตัดกระดาษ

แท่นตัดกระดาษ MIKI SK-51

แท่นตัดกระดาษจากประเทศญี่ปุ่น ขนาด 19x23 นิ้ว ฐานโลหะ MIKI SK-51 ใช้ตัดกระดาษ B3 (35.3x50 ซม.)

แท่นตัดกระดาษ

แท่นตัดกระดาษ MIKI SK-53

แท่นตัดกระดาษจากประเทศญี่ปุ่น ขนาด 17x18 นิ้ว ฐานโลหะ MIKI SK-53 ใช้ตัดกระดาษ B4 (25x35.3 ซม.)

แท่นตัดกระดาษ

แท่นตัดกระดาษ MIKI SK-54

แท่นตัดกระดาษจากประเทศญี่ปุ่น ขนาด 12x14 นิ้ว ฐานโลหะ MIKI SK-54 ใช้ตัดกระดาษ A4 (21x29.7 ซม.)

แท่นตัดกระดาษ

แท่นตัดกระดาษ MIKI SK-55

แท่นตัดกระดาษจากประเทศญี่ปุ่น ขนาด 10x12 นิ้ว ฐานโลหะ MIKI SK-55 ใช้ตัดกระดาษ B5 (18.2x25.7 ซม.)

แท่นตัดกระดาษขนาด 8x7 นิ้ว ฐานไม้ AROMA 0807 ใช้ตัดกระดาษ B6 (12.5x17.6 ซม.)

แท่นตัดกระดาษขนาด 10x10 นิ้ว ฐานไม้ AROMA 1010 ใช้ตัดกระดาษ B5 (18.2x25.7 ซม.)

แท่นตัดกระดาษขนาด 12x10 นิ้ว ฐานไม้ AROMA 1210 ใช้ตัดกระดาษ A4 (21x29.7 ซม.)

แท่นตัดกระดาษขนาด 15x12 นิ้ว ฐานไม้ AROMA 1512A ใช้ตัดกระดาษ B4 (25x35.3 ซม.)

แท่นตัดกระดาษขนาด 18x15 นิ้ว ฐานไม้ AROMA 1815A ใช้ตัดกระดาษ A3 (29.7x42 ซม.)

แท่นตัดกระดาษขนาด 21x16 นิ้ว ฐานไม้ AROMA 2116A ใช้ตัดกระดาษ B3 (35.3x50 ซม.)

แท่นตัดกระดาษขนาด 8x7 นิ้ว ฐานโลหะ AROMA M0807 ใช้ตัดกระดาษ B6 (12.5x17.6 ซม.)

แท่นตัดกระดาษขนาด 10x10 นิ้ว ฐานโลหะ AROMA M1010 ใช้ตัดกระดาษ B5 (18.2x25.7 ซม.)

แท่นตัดกระดาษขนาด 12x10 นิ้ว ฐานโลหะ AROMA M1210 ใช้ตัดกระดาษ A4 (21x29.7 ซม.)

แท่นตัดกระดาษขนาด 15x12 นิ้ว ฐานโลหะ AROMA M1512A ใช้ตัดกระดาษ B4 (25x35.3 ซม.)