แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

คีมถอนลวดเย็บกระดาษ SANKO 1039A สำหรับถอนลวด : เบอร์ 10, 3(24/6), 35(26/6), B8

คีมถอนลวดเย็บกระดาษ AROMA 5804 ใช้ถอนลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10, 3(24/6), 35(26/6), B8

คีมถอนลวดเย็บกระดาษ AROMA 6808 ใช้ถอนลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10, 3(24/6), 35(26/6), B8

ที่ถอนลวด

ที่ถอนลวด EAGLE 1039A

คีมถอนลวดเย็บกระดาษ EAGLE/TYS 1039A สำหรับถอนลวด : เบอร์ 10, 3(24/6), 35(26/6), B8

ที่ถอนลวด

ที่ถอนลวด SANKO 1029B

ที่ถอนลวดเย็บ SANKO 1029B ใช้ถอนลวดเย็บเบอร์ 10, 24/6(3), 26/6(35), B8