เครื่องทำลายเอกสาร

Showing 1–16 of 19 results

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร COMIX S290

เครื่องทำลายเอกสารขนาดเล็ก COMIX S-290 ทำลายแบบตัดละเอียด ขนาด 4x35 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร COMIX S516

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง COMIX S-516 ทำลายแบบตัดละเอียด ขนาด 4x35 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร COMIX S623

เครื่องทำลายเอกสารขนาดใหญ่ COMIX S-623 ทำลายแบบตัดละเอียด ขนาด 4x30 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 1126 S รุ่นตัดตรง (4 มม.)

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 1824S

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 1824S ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 1824 C รุ่นตัดละเอียด (2x15 มม.)

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 1824 C รุ่นตัดละเอียด (4x40 มม.)

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 2326 S (4 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2326S ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 2326 C (4×40 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2326C ทำลายแบบตัดละเอียด ขนาด 4x40 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 2331 S (4 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2331S ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 2331 C (2×15 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2331C ทำลายแบบตัดละเอียด ขนาด 2x15 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 2339S (6 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2339S ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 6 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 5141 S (6 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดใหญ่ EBA 5141S ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 6 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 6340 C (6×50 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดใหญ่ EBA 6340C ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียดขนาด 6x60 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร HIC รุ่น PS-22S ตัดตรง (Strip cut) กว้าง 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร HIC รุ่น PS-22C ตัดเป็นท่อน (Cross cut) 4*40 มม.