แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

แท่นตัดเทปแกน 3 นิ้ว EXCELL แบบตั้งโต๊ะ แกนเดี่ยว GF-2316

แท่นตัดเทปแกน 3 นิ้ว EXCELL แบบตั้งโต๊ะ แกนคู่ GF-2326

แท่นตัดเทปแกน 3 นิ้ว EXCELL แบบตั้งโต๊ะ 3 แกน GF-2336

แท่นตัดเทปกาวพลาสติก AROMA หอยโข่ง สีชา ใช้กับเทปแกน 1 นิ้ว หน้ากว้างไม่เกิน 3/4 นิ้ว

แท่นตัดเทปกาวพลาสติก AROMA หอยโข่ หอยโข่ง สีน้ำเงิน ใช้กับเทปแกน 1 นิ้ว หน้ากว้างไม่เกิน 3/4 นิ้ว

แท่นตัดเทปกาวพลาสติก AROMA หอยโข่ง สีเขียว ใช้กับเทปแกน 1 นิ้ว หน้ากว้างไม่เกิน 3/4 นิ้ว

แท่นตัดเทปกาวพลาสติก AROMA หอยโข่ง สีชมพู ใช้กับเทปแกน 1 นิ้ว หน้ากว้างไม่เกิน 3/4 นิ้ว

แท่นตัดเทป

แท่นตัดเทป EAGLE 898M

แท่นตัดเทปกาว EAGLE 898M ใช้กับเทปแกน 1 นิ้ว หน้ากว้างไม่เกิน 3/4 นิ้ว

เครื่องตัดเทปกาว แบบมือจับ EAGLE T-5159AB/ACS ใช้กับเทปแกน 1 นิ้ว หน้ากว้างไม่เกิน 3/4 นิ้ว

แท่นตัดเทปแกนเล็ก SANKO 5873 ใช้กับเทปหน้ากว้างไม่เกิน 1"

แท่นตัดเทป SANKO 5874 ใช้กับเทปหน้ากว้างไม่เกิน 1"