แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

แท่นตัดเทปแกน 3 นิ้ว AROMA แบบตั้งโต๊ะ ฐานโลหะ แกนคู่ 7282

แท่นตัดเทปแกน 3 นิ้ว AROMA แบบตั้งโต๊ะ ฐานโลหะ 3 แกน 7283

แท่นตัดเทปกาวพลาสติก AROMA หอยโข่ง สีชา ใช้กับเทปแกน 1 นิ้ว หน้ากว้างไม่เกิน 3/4 นิ้ว

แท่นตัดเทปกาวพลาสติก AROMA หอยโข่ หอยโข่ง สีน้ำเงิน ใช้กับเทปแกน 1 นิ้ว หน้ากว้างไม่เกิน 3/4 นิ้ว

แท่นตัดเทปกาวพลาสติก AROMA หอยโข่ง สีเขียว ใช้กับเทปแกน 1 นิ้ว หน้ากว้างไม่เกิน 3/4 นิ้ว

แท่นตัดเทปกาวพลาสติก AROMA หอยโข่ง สีชมพู ใช้กับเทปแกน 1 นิ้ว หน้ากว้างไม่เกิน 3/4 นิ้ว

แท่นตัดเทป

แท่นตัดเทป EAGLE 898M

แท่นตัดเทปกาว EAGLE 898M ใช้กับเทปแกน 1 นิ้ว หน้ากว้างไม่เกิน 3/4 นิ้ว

เครื่องตัดเทป อัตโนมัติ EAGLE T5165AB สำหรับเทปแกนเล็ก ขนาด 0.5-3/4 นิ้ว ยาวไม่เกิน 30 เมตร

เครื่องตัดเทป อัตโนมัติ EAGLE T5190B สำหรับเทปแกนเล็ก ขนาด 0.5-3/4 นิ้ว ยาวไม่เกิน 30 เมตร

แท่นตัดเทปแกนเล็ก SANKO 5873 ใช้กับเทปหน้ากว้างไม่เกิน 1"

แท่นตัดเทป SANKO 5874 ใช้กับเทปหน้ากว้างไม่เกิน 1"