กาว เทป และอุปกรณ์เพื่อการบรรจุ

Showing 1–16 of 49 results

เครื่องตัดเทป อัตโนมัติ EAGLE T5165AB สำหรับเทปแกนเล็ก ขนาด 0.5-3/4 นิ้ว ยาวไม่เกิน 30 เมตร

เครื่องตัดเทป อัตโนมัติ EAGLE T5190B สำหรับเทปแกนเล็ก ขนาด 0.5-3/4 นิ้ว ยาวไม่เกิน 30 เมตร

แท่นตัดเทปแกน 3 นิ้ว AROMA แบบตั้งโต๊ะ ฐานโลหะ แกนคู่ 7282

แท่นตัดเทปแกน 3 นิ้ว AROMA แบบตั้งโต๊ะ ฐานโลหะ 3 แกน 7283

กาวแท่ง

กาวแท่ง AMOS 8 g

กาวแท่งเนื้อสีขาว ปลอดสารพิษ AMOS ขนาด 8 กรัม

กาวแท่ง

กาวแท่ง AMOS 15 g

กาวแท่งเนื้อสีขาว ปลอดสารพิษ AMOS ขนาด 15 กรัม

กาวแท่ง

กาวแท่ง AMOS 22 g

กาวแท่งเนื้อสีขาว ปลอดสารพิษ AMOS ขนาด 22 กรัม

กาวแท่ง

กาวแท่ง AMOS 35 g

กาวแท่งเนื้อสีขาว ปลอดสารพิษ AMOS ขนาด 35 กรัม

ชุดกาวแท่งเนื้อสีขาว AMOS GSWDP 62 ปลอดสารพิษ ขนาด 8 กรัม 15 กรัม 22 กรัม และ 35 กรัม

ชุดกาวแท่งเนื้อสีขาว AMOS GSWDP 41 ปลอดสารพิษ ขนาด 8 กรัม 22 กรัม และ 35 กรัม

กาวแท่งรูปสัตว์เนื้อสีขาว AMOS GSW8AR ปลอดสารพิษ ขนาด 8 กรัม

กาวแท่งรูปสัตว์เนื้อสีขาว AMOS GSW22AR ปลอดสารพิษ ขนาด 22 กรัม

กาวแท่งรูปสัตว์เนื้อสีขาว AMOS GSW35AR ปลอดสารพิษ ขนาด 35 กรัม

ชุดกาวแท่งรูปสัตว์เนื้อสีขาว AMOS GSWDP41AR ปลอดสารพิษ ขนาด 8 กรัม 22 กรัม และ 35 กรัม

ที่ตัดเทปโอพีพี

ที่ตัดเทป AROMA AR-6696 (โลหะ)

เครื่องตัดเทปกาวปิดกล่องแบบมือจับ AROMA AR-6696 ชนิดโลหะ ใช้กับเทปหน้ากว้าง 2 นิ้ว ขนาดแกน 3 นิ้ว

ที่ตัดเทปโอพีพี

ที่ตัดเทป AROMA AR-6718 (พลาสติก)

เครื่องตัดเทปกาวปิดกล่องแบบมือจับ AROMA AR-6718 ชนิดพลาสติก ใช้กับเทปหน้ากว้าง 2 นิ้ว ขนาดแกน 3 นิ้ว