EB-EBA

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์

แท่นตัดกระดาษ

แท่นตัดกระดาษ EBA 1030 (A4)

แท่นตัดกระดาษระบบRotaryแท้ จากประเทศเยอรมัน EBA 1030 ใช้ตัดกระดาษ A4 (21x29.7 ซม.)

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 1120 S

เครื่องทำลายเอกสารขนาดเล็ก EBA 1120S ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 1424 C (4×40 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 1424C ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ขนาด 4x40 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 1824S

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 1824S ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 2326 C (4×40 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2326C ทำลายแบบตัดละเอียด ขนาด 4x40 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 2326 S (4 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2326S ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 2331 C (2×15 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2331C ทำลายแบบตัดละเอียด ขนาด 2x15 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 2331 S (4 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2331S ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 2339S (6 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2339S ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 6 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร

เครื่องทำลายเอกสาร EBA 5141 S (6 มม)

เครื่องทำลายเอกสารขนาดใหญ่ EBA 5141S ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 6 มม.