ดูสินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่สินค้า

ตัวอย่างสินค้า

เครื่องตัดเทป อัตโนมัติ EAGLE T5190B สำหรับเทปแกนเล็ก ขนาด 0.5-3/4 นิ้ว ยาวไม่เกิน 30 เมตร

กล่องใส่นามบัตร

กล่องใส่นามบัตร EAGLE 600(818M)

กล่องใส่นามบัตร EAGLE/TYS 818M บรรจุได้ 600 ใบ

ตู้เซฟใส่เงินแบบพกพาขนาดใหญ่ EAGLE 8878L สีน้ำเงิน

แผงเครื่องเย็บ+เครื่องเจาะกระดาษ EAGLE J5023CH ใช้ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 3(24/6), 35(26/6)

เครื่องเย็บ

เครื่องเย็บ EAGLE S6030B

เครื่องเย็บกระดาษขนาดกลาง EAGLE S6030B ใช้ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 23/10

เครื่องเย็บกระดาษขนาดเล็ก BENNON EP-10N (1001BD) ใช้ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10

แผงเครื่องเย็บ+ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ EAGLE 1028BD ใช้ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10

กล่องใส่นามบัตร

กล่องใส่นามบัตร EAGLE 400(818S)

กล่องใส่นามบัตร EAGLE/TYS 818S บรรจุได้ 400 ใบ

เครื่องเย็บกระดาษแบบคีม EAGLE/BENNON 828L ใช้ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 3(24/6), 35(26/6)

ตู้เซฟใส่เงินแบบพกพาขนาดใหญ่ EAGLE 8878L สีแดง