ดูสินค้าทั้งหมด

หมวดหมู่สินค้า

ตัวอย่างสินค้า

ที่ถอนลวด

ที่ถอนลวด EAGLE 1038

เหล็กถอนลวดเย็บกระดาษ EAGLE/TYS 1038 สำหรับถอนลวด : เบอร์ 10, 3(24/6), 35(26/6), B8

กล่องใส่นามบัตร

กล่องใส่นามบัตร EAGLE 600(818M)

กล่องใส่นามบัตร EAGLE/TYS 818M บรรจุได้ 600 ใบ

เครื่องเจาะ

เครื่องเจาะรู EAGLE 837S

เครื่องเจาะ 2 รู ขนาดเล็ก EAGLE/TYS 837S เจาะกระดาษได้หนา 10 แผ่น (80 แกรม)

ตู้เซฟหิ้ว

เซฟใส่เงิน EAGLE 8868LSD

ตู้เซฟใส่เงินแบบพกพาขนาดใหญ่ EAGLE 8868LSD แบบ ล็อค 2 ชั้น

ตู้เซฟใส่เงินแบบพกพาขนาดใหญ่ EAGLE 8878L สีน้ำเงิน

เครื่องเย็บกระดาษแบบคีม EAGLE/BENNON 828L ใช้ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 3(24/6), 35(26/6)

เครื่องเจาะ

เครื่องเจาะรู EAGLE 9618

เครื่องเจาะ 2 รู ขนาดกลาง EAGLE/TYS 9618 เจาะกระดาษได้หนา 40 แผ่น (80 แกรม)

เครื่องเย็บกระดาษแบบคีม EAGLE/BENNON 829S ใช้ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10

ตู้เซฟใส่เงินแบบพกพาขนาดเล็ก EAGLE 8878XS สีน้ำเงิน

ที่ถอนลวด

ที่ถอนลวด EAGLE 1039A

คีมถอนลวดเย็บกระดาษ EAGLE/TYS 1039A สำหรับถอนลวด : เบอร์ 10, 3(24/6), 35(26/6), B8